تخفیف پایان ترم
دست به نقد
سطوح ترجمه
32 رشته تخصصی
گارانتی ترجمه
ترجمه تخصص ماست...
شبکه ترجمه الف یکی از بهترین شبکه های ارائه دهنده خدمات متنوع ترجمه در 34 زمینه تخصصی در ایران می باشد. این شبکه خدمات ترجمه را به صورت 24 ساعته و آنلاین فرآهم می کند. همکاران و مترجمین الف از میان افراد تحصیل کرده و متخصص و با گذراندن آزمون های متفاوت انتخاب و سطح بندی شده اند تا بتوانند بهترین خدمات را با توجه با نیاز علمی جامعه ارائه دهند. علاوه بر آن، ارزیابی مستمر مترجم ها و بازبینی دقیق پروژه های انجام شده توسط کارشناسان الف تضمینی برای کیفیت ترجمه هایی است که به دست شما خواهد رسید.
امکان ترجمه با سه کیفیت متفاوت...
ترجمه یک ستاره: ترجمه دانشجویی برای ارائه کلاسی و متون عمومی+ مترجمین تازه کار (30 درصد تخصصی).
ترجمه دو ستاره: مناسب برای پژوهشگران و یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترا جهت استفاده در پایان نامه و یا مقالات + مترجمین با سابقه کاری زیاد (70 درصد تخصصی). 
ترجمه سه ستاره: ترجمه ای مناسب  برای ارائه در کنفرانس ها ، چاپ در ژورنال، و تالیف و ترجمه کتاب+ مترجمین درجه کیفی الف با سابقه کاری زیاد+ بازخوانی (100 درصد تخصصی).
در هر رشته و سطح ترجمه ای که هستید، به خانواده مترجمین الف بپیوندید...

* دفتر کار مجازی با امکان مدیریت سفارش ها

* ارتقاء سطح از طریق آموزش مجازی و ویرایش ترجمه ها توسط آکادمی

* دورکاری و بدون نیاز به مراجعه حضوری

*  پرداخت به موقع

اطلاعات بیشتر و ثبت نام

اعطای نمایندگی به مراکز علمی، دانشجویان و جامعه دانشگاهی...

* امکان استفاده از تخفیفات متنوع همکاری

* پرداخت دو مرحله ای هزینه ها 

دفتر کار مجازی

* امکان مدیریت حجم بالای سفارش های رسیده

اطلاعات بیشتر و ثبت نام


روند ترجمه


برآورد قیمت ترجمه و زمان تحویل

زبان ترجمه، زمینه و تعداد لغات را انتخاب فرمایید. سپس کلید محاسبه را فشار دهید و هزینه سفارش ترجمه خود را براورد کنید

زبان ترجمه:
زمینه ترجمه:
.ترجمه دانشجویی، مناسب برای ارائه کلاسی و متون عمومی، 30% تخصصی
34,718 ریال
ترجمه تخصصی تا 70% مناسب برای پروژه و پایان نامه، ارائه به مراکز علمی و چاپ در ژورنال
50,386 ریال
ترجمه 100% تخصصی مناسب برای ارائه در کنفرانس ها، چاپ در ژورنال و تالیف و ترجمه کتاب
107,373 ریال
.ترجمه دانشجویی، مناسب برای ارائه کلاسی و متون عمومی، 30% تخصصی
46,174 ریال
ترجمه تخصصی تا 70% مناسب برای پروژه و پایان نامه، ارائه به مراکز علمی و چاپ در ژورنال
67,013 ریال
ترجمه 100% تخصصی مناسب برای ارائه در کنفرانس ها، چاپ در ژورنال و تالیف و ترجمه کتاب
142,806 ریال
.ترجمه دانشجویی، مناسب برای ارائه کلاسی و متون عمومی، 30% تخصصی
69,436 ریال
ترجمه تخصصی تا 70% مناسب برای پروژه و پایان نامه، ارائه به مراکز علمی و چاپ در ژورنال
100,772 ریال
ترجمه 100% تخصصی مناسب برای ارائه در کنفرانس ها، چاپ در ژورنال و تالیف و ترجمه کتاب
214,746 ریال

قیمت ترجمه

زبان ترجمه:
 
زمینه ترجمه:
 
تعداد صفحهتعداد کلماتزمان تحویلتخفیفیک‌ستاره (ریال)دو‌ستاره (ریال)سه‌ستاره (ریال)
1 تا 12 صفحه1 تا 3,0001 الی 3 روز0%34,71850,386107,373
13 تا 30 صفحه3,001 تا 7,5003 الی 7 روز3%33,67748,875104,152
31 تا 60 صفحه7,501 تا 15,0007 الی 14 روز5%32,98347,867102,005
61 تا 100 صفحه15,001 تا 25,00014 الی 22 روز7%32,28846,85999,857
101 تا 200 صفحه25,001 تا 50,00022 الی 40 روز10%31,24745,34896,636
201 تا 500 صفحه50,001 تا 125,00040 الی 75 روز14%29,85843,33292,341
logo-samandehi